Informace z harmonogramu zveřejněného MŠMT ČR

 

pondělí
11.
května

• Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
• Činnost středisek volného času - skupiny maximálně 15 účastníků.

pondělí
25.
května

• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Archiv novinek >