Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši podporu a dosavadní spolupráci. Situace je pro všechny velmi náročná. Rádi bychom zpátky ve škole uvítali Vaše děti, ale v této nelehké situaci budeme bohužel muset splnit některá zásadní omezení daná závaznými pokyny ministerstva školství. Přinášíme Vám informace dle podkladů MŠMT známých ke dni 5. 5. 2020. Na škole probíhají intenzivní přípravy, abychom byli včas přichystáni. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

1. stupeň

Škola bude v provozu od pondělí 25. 5. 2020.

Ranní družina není poskytována.

Výuka začne v 8:00 hodin – přesná organizace příchodu do školy bude upřesněna dodatečně (je potřeba zamezit hromadění osob před školou).

Konec výuky bude upřesněn podle ročníku. Pak bude možnost obědu pro žáky. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Odpolední aktivity budou končit nejpozději v 16:00.

V závazné přihlášce, kterou nám zašlete do 18. 5., se vyjádříte k účasti Vašeho dítěte na odpoledních aktivitách.
Tuto přihlášku Vám zašlou na začátku příštího týdne třídní učitelé.

Anketu s předběžným zájmem o účast ve škole prosím zasílejte do neděle 10. 5. Anketa nám umožní naplánovat rozdělení do skupin.

Podmínkou účasti je vyplnění čestné prohlášení. V čestném prohlášení se rodič zavazuje, že dítě nejeví příznaky virového infekčního onemocnění a že zvážil další rizikové faktory.

Po přihlášení je třeba omlouvat dítě obvyklým způsobem.

Maximální počet žáků ve skupině je striktně stanoven na 15, každý samostatně ve své lavici. Skupiny budeme bohužel muset tvořit i z žáků různých tříd. Skupiny se nebudou smět měnit až do konce školního roku.

Mimo lavice a třídu děti musí mít roušky, rodiče zajistí dvě roušky na výměnu během dne.

Zakázána je tělesná výuka. Žáci nesmí mimo areál školy.

Podrobné informace Vám včas zašleme.

Ještě jednou moc děkuji za spolupráci se školou.

Mgr. Zdeněk Mikoška

ředitel školy

Archiv novinek >