Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
chci Vám velice poděkovat za spolupráci v období distančního vzdělávání. Vím, že to není jednoduché a že Vás to stojí spoustu sil. O to více si spolupráce vážíme.
Od 25. května  bude probíhat na škole u žáků 1. stupně výuka. Pro žáky, kteří budou doma, bude nadále pokračovat distanční výuka. Vyučující budou zadávat vždy v pondělí na informační systém (IS) pro žáky úkoly na celý týden. Tyto úkoly budou provádět pouze žáci, kteří nebudou chodit do školy.
Pro žáky 2. stupně bude i nadále pokračovat distanční výuka, která však bude omezena (snížena on-line výuka) z důvodu přítomnosti a plnění  úkolů učitelů ve škole. Stále platí pondělní zadávání úkolů na týden a ukládání informací týkající se učiva na informačním systému, ze kterého se budete moci přesunout pomocí odkazu na externí úložiště. Na úložišti budou doplňující informace nebo obrázky, pdf a ppt.
Pro žáky 6.-8. ročníku se plánuje, pokud to situace a podmínky dovolí, konzultace ve škole v červnu.
Pro žáky 9. ročníku jsou organizovány konzultace ve škole.

Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy

 

Archiv novinek >