Informace k závěru školního roku

Vážení rodiče, 
vzhledem k platným mimořádným opatřením ve školství je třeba upravit obvyklou organizaci závěru školního roku. Rozhodl jsem proto o následujících organizačních opatřeních: 
  1. Žáci 9. ročníku odevzdají zapůjčené učebnice podle pokynů třídních učitelů.
  2. Žáci jiných ročníků, kteří ukončují vzdělávání ve škole (přestup na jinou školu, odchod na víceleté gymnázium) odevzdají zapůjčené učebnice v termínu, který jejich zákonný zástupce domluví s třídním učitelem (prostřednictvím e-mailu).
  3. Ostatní žáci odevzdají učebnice na začátku školního roku 2020/2021, kdy jim také budou zapůjčeny učebnice na nový školní rok. Plánujeme 3. 9. 2020.
 
Náhradní termín pro vydání vysvědčení: 1. 7. – 10. 7., 26. 8. – 31. 8. vždy od 9:00 do 11:00.  
Mgr. Zdeněk Mikoška                                                                                                                              
ředitel školy
 

Archiv novinek >