Informace pro rodiče žáků 1. tříd a nově přicházejících žáků


Možnost přihlášení k odběru obědů u hlavního vchodu.
Prodej a dobíjení  čipových karet v těchto termínech:
čtvrtek - 29. 8.2019     - 8:00-11:00 hodin
pátek - 30. 8.2019       - 8:00-11:00  hodin
pondělí - 2. 9.2019      - 9:30-12:30 hodin
úterý  -  3. 9. 2019       - 7:00- 8:00 hodin, 12:00-13:00 hodin

Telefon na vedoucí školní jídelny:
Romana Jančíková
Tel.: 577 142 131
 

Informace o školním stravování pro zákonné zástupce žáků 1. tříd

1.    Školní jídelna vaří dva druhy jídel.
2.    Cena stravenky pro věkovou skupinu 7-10 let činí 26 Kč.
3.    Prodej čipových karet a vklady na účty v hotovosti na měsíc září 2019.                                   U hlavního vchodu do školy ve dnech:
     29. 8. 2019 – čtvrtek        8:00 - 11:00  hodin
     30. 8. 2019 – pátek        8:00 - 11:00 hodin   
      2. 9. 2019 – pondělí        9:30 - 12:30 hodin
      3. 9. 2019 – úterý        7:00 - 8:00 hodin, 12:00-13:00 hodin
4.   Cena čipové karty je 92 Kč.
5.   Bezhotovostní platba – formou inkasa probíhá vždy 15. den daného měsíce.
             Za měsíc září provedete platbu hotově.

2. září 2019 Vám třídní učitelé předají :

Přihlášku na školní stravování - vyplněnou vrátit třídnímu učiteli do 5. 9. 2019
součástí přihlášky bude provozní řád školní jídelny.
Internetové objednávání obědů - heslo, přihlašovací jméno
(po prvním objednání doporučujeme změnit heslo)

Romana Jančíková – vedoucí školní jídelny
tel: 770 185 511 

Archiv novinek >