„Ideální“ učitel očima žáků sedmé třídy


Učitelství patří k profesím, které jsou pozorně sledovány a hodnoceny celou společností. To samozřejmě vyplývá z toho, že každý z nás prošel školou a setkal se s mnoha učiteli. Proto se objevuje i množství hodnotících postojů, názorů o učitelích z řad veřejnosti – co a jak by měli dělat, jak by se měli chovat, jak by měli vypadat. Jaký by vlastně měl být „ideální“ učitel?
Na to měli odpovědět žáci 7. B v rámci etické výchovy, kde se již druhým rokem věnujeme komunikaci, důstojnosti lidí, asertivitě atd.
Podle žáků by „ideální“ učitel měl být zejména vtipný, tolerantní, spravedlivý, chytrý, měl by žákům pomáhat a podporovat je a samozřejmě nechyběla vlastnost „hodný“, i když pod tím si můžeme představit cokoliv. Již v malém zastoupení žáci uváděli, aby byl diskrétní, rázný, sebevědomý, milý.
Zajímavost spatřuji v tom, že pro žáky není důležité, zda je učí učitel nebo učitelka.  
Avšak učitelskou profesi nelze stavit jen na vlastnostech: „…pro úspěšnost výuky nezáleží tolik na tom, jaké vlastnosti učitel má, ale spíše na tom, co učitel fakticky dělá a jak to dělá“ (Kalhous, Obst, 2003, s. 129).
A jedno důležité upozornění na závěr – i my učitelé jsme jen lidé omylní se svými chybkami.
                                                                                                                                                   Jarmila Mechlová, 7. B 

Archiv novinek >