Elektronická žákovská knížka – hodnota známek

Stručný návod pro rodiče - eŽK

Každá známka udělena žákovi za určitý výkon má svoji váhu (validitu).

Váha známky v rozmezí 2 – 10 bodů udává "důležitost" známky pro výslednou klasifikaci (např. jednička ze čtvrtletní písemné práce o váze 10 bodů má stejnou hodnotu jako pět jedniček z aktivity v hodině s nejmenší váhou 2 body).

Systém elektronické ŽK následně v každém předmětu počítá vážený průměr, který respektuje váhu známky a který je směrodatný pro stanovení výsledné známky.

Ke známce učitelé přidávají informace o tématu, ze kterého byla udělena, a datum, kdy byla udělena (případně zapsána do eŽK).

Při udělení výsledné známky bude respektováno matematické zaokrouhlování např.:
Vysvětlení:
Bodové hodnocení je jednotné pro celou školu.