Informace k bezhotovostním úhradám školného ŠD


Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste do 30. 9. 2018 provedli bezhotovostní úhradu školného za pobyt Vašeho dítěte ve školní družině za období září 2018 – leden 2019. Školné ve výši 750,- Kč uhraďte, prosím, na účet školy č. 1422450399/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který dostane Vaše dítě přidělen od vychovatelky příslušného oddělení ŠD.
Pro lepší orientaci v úhradách uvádějte také do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.
Děkujeme.

                                                                                                                Mgr. Markéta Svobodová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Archiv novinek >