BELLhop – nový elektronický způsob vyzvedávání dětí ze ŠD


Vážení rodiče,
v následujícím školním roce 2020/2021 zavádíme na naší škole nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší v každém směru příjemnější, rychlejší, bezpečnější a hlavně s ohledem k situaci posledních měsíců, mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.
Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí je po příchodu do školy pouze potřeba přiložit čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do oddělení se vůbec netelefonuje, odpadá proto hygienické riziko při dotyku tlačítek a mluvení do jednoho společného telefonu, jak tomu bylo dosud, resp. do doby před „koronavirem“.
Tento nový čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby – i ten, kdo přijde vyzvednout dítě poprvé, či chodí jen občas, nemusí pracně hledat, do kterého oddělení dítě chodí, kam se děti v který čas přesouvají, a ani nemusí číst informace o suplování, SYSTÉM VŠE UDĚLÁ ZA VÁS! Prostě jen přiložíte svůj čip a informace o tom, že jste přišli vyzvednout dítě, se ihned zobrazí na monitoru konkrétní paní vychovatelky a dítě vám bude posláno.
Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku či celé oddělení je na vycházce, na školním hřišti atd.
Významným přínosem systému BELLhop je, že se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, rychlost, komfort a hygienická hlediska pro vyzvedávající osoby, a také to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Systém BELLhop velmi elegantně řeší slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat vám i vašim dětem.

OBJEDNÁVKA ČIPU
CENA JEDNOHO ČIPU je 100 Kč. ČIPY JSOU NEVRATNÉ, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny, tj. od 1. – 4. třídy. Pro objednání čipů rodiče vyplní základní údaje - jméno, třídu, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Škola potom hromadně odešle objednávku na počet čipů a po jejich obdržení a načipování informací si rodiče budou moci své individuální čipy zakoupit. Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout a tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD!!!

ČIPY JSOU PŘENOSNÉ!! Pokud z nějakého důvodu nebudete moct své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. Proto při ztrátě čipu ihned informujte školu, svoji vychovatelku nebo přímo paní Bc. Annu Ovesnou, mail: ovesna@zskriby.cz, aby váš čip mohl být zablokován.
Pro sourozence platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které jej vyzvedávají. Z důvodu bezpečnosti nelze na jeden čip vyzvedávat více dětí.
Samozřejmě pořád zůstává zachovaná možnost, že dítě bude odcházet z družiny SAMO, a potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat, což však musí být jasně uvedeno na přihlášce do školní družiny.

KDY JE MOŽNÉ OBJEDNAT ČIPY pro vyzvedávání dětí v novém školním roce 2020/2021? V době od 10. - 17. 6. 2020

JAK? Odevzdáním vyplněné OBJEDNÁVKY ČIPŮ vhozením do schránky školy, nebo odevzdat osobně do 17. 6. 2020 a následně pak zakoupením čipů ve dnech 29. 6. od 7:30 do 9:00 hod a od 14:00 do 15:00 hod. nebo 30. 6. 2020 od 7:30 – 10 hod.

Pouze pro rodiče budoucích prvňáčků bude možnost zakoupit si čipy 28. 8. a 31. 8. Čas upřesníme na webu školy.

Informace vystavena od 10. 6. 2020

Archiv novinek >