Barvínek

- výtvarný kroužek se zaměřením na rozmanité výtvarné techniky: akvarel, vosková rezerva, frotáž, zapouštění, otiskování, tvorba koláží - barevných, novinových či látkových, práce s křídovými pastely, voskovkami, klovatinou atd.
- nejčastěji tvoříme s barvami vodovými, temperovými, akrylovými a také s černými i barevnými tušemi
- velmi často pracujeme s nůžkami, lepidly, barevnými a krepovými papíry