Akutní respirační onemocnění

Vážení rodiče,
 
na základě dopisu Mgr. Ivany Lukašíkové, ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické stanice si Vás dovolujeme oslovit s krátkým článkem k prevenci respiračních onemocnění. Ve 4. kalendářním týdnu došlo ve Zlínském kraji k výraznému vzestupu akutních respiračních onemocnění, a to zejména u školáků, tj. ve věkové kategorii 6-14 let. Nemocnost u školáků vzrostla o 70 % a následný týden o 46 %. Zpočátku dominovala jiná virová respirační onemocnění, ale v současné době stále stoupá podíl chřipkových nákaz.  
 
Akutní respirační onemocnění - doporučení pro školy:
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2020/ari_doporuceni_skoly.pdf

Pravidla pro správnou dezinfekci:
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2019/pravidla-dezinfekce.pdf
 
Na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (v aktualitách) jsou pravidelně zveřejňovány informace k akutním respiračním onemocněním.
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
ID datové schránky: xwsai7r
tel.: 577 006 733
mob.: 724 292 190
www.khszlin.cz
 

Archiv novinek >